See other templatesSee other templates

POSTAVKE

MUSANDERA

Inventarni broj: 49

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 80 cmx 6 polja dužina x 233x40,5 cm,

Opis:

 • Musandera je po horizontali podijeljena u 6 polja simetrično postavljenih na centralnu vertikalnu osu (2x3). Sva polja su po vertikali podijeljena na pet pojaseva, u kombinaciji puni i prazni elementi.
 • Kod prvog lijevog polja (zid posmatran u pravcu SI→JI zid) prva tri pojasa su puna – tri ormarića zatvorena dvokrlilnim vratima. Vrata su ukrašena motivom stilizovanog luka postavljenog na dva stilizovana reljefna polustubića. Prostor pored luka – lijevo i desno je ukrašen motivom rozete i dvije polurozete. Luk zatvara polje ispunjeno reljefnim krugovima.
 • Četvrti pojas predstavlja policu. Ona je sa prednje strane zatvorena stilizovanim plitkim lukom. Razvučenom formom luka dominira motiv rozeta.
 • Peti pojas ima formu niše – otvorene police. Njene gornje i donje rubne strane su ukrašene lajsnom izgrađenom od vijenca polukružnih elemenata. Ovaj pojas je jednak u svim poljima musandere.
 • Kod drugog lijevog polja (zid posmatran u pravcu SI→JI zid)  donji pojas je jednak prethodnom donjem pojasu.
 • Drugi pojas – ormarić je zatvoren jednokrilnim vertikalno otvarajućim vratima ukrašenim istim motivom.
 • Treći i četvrti pojas su otvoreni i jednaki su četvrtom pojasu prvog polja.
 • Kod trećeg lijevog polja donji pojas je jednak prethodnim donjim pojasevima.
 • Drugi i treći pojas formiraju jedinstven otvor zatvoren istim lukom kao i treći pojas prethodnog polja.
 • Četvrti pojas je jednak četvrtim pojasevima prethodnih polja.

MUSANDERA – ugaoni element

Inventarni broj: 50

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 93,5x233(165 od visine sećije)x40 cm

Opis:

Ugaoni element musandere sa policama u visinu se pruža od naslona sećije. Po vertikali je podijeljen na četiri polja.

Prva tri polja – police, imaju jednaku formu. Rubne strane su zatvorene sa tri stilizovana luka postavljena na stubiće, gradeći na taj način dvije niše. Srednja niša je takođe zatvorena stilizovanim lukom, ali je u odnosu na rubne strane uvučena prema unutrašnjosti police. Zatvorena forma luka je ukrašena rezbarenim motivom upisanih rozeta i polurozeta.

Četvrto polje ima formu niše – otvorene police. Njene gornje i donje rubne strane su ukrašene lajsnom izgrađenom od vijenca polukružnih elemenata.


MUSANDERA – ugaoni element

Inventarni broj: 51

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 120x 233x54cm,

Opis:

Ugaoni element musandere je po vertikali podijeljen u pet polja.

Donje polje predstavlja ormarić zatvoren dvokrilnim vratima. Vrata su ukrašena motivom stilizovanog luka postavljenog na dva stilizovana reljefna polustubića. Prostor pored luka – lijevo i desno je ukrašen motivom rozete i dvije polurozete. Luk zatvara polje ispunjeno reljefnim krugovima.

Drugo, treće i četvrto polje imaju jednaku formu – police zatvorene plitkim stilizovanim lukom postavljenim na dva stubića. Razvučena forma luka je ukrašena motivima rozeta i polurozeta.

Peto polje ima formu niše – otvorene police. Njene gornje i donje rubne strane su ukrašene lajsnom izgrađenom od vijenca polukružnih elemenata.


SEĆIJA

Inventarni broj: 52

Tehnika: rezbarenje, lakiranje, tapaciranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije:Lijeva strana sećije:dužina 120 cm
visina do sjedala 46 cm
visina sa naslonom 69 cm
širina 60cm
- ugao sećije: dimenzija: 48x46 cm

visina sa naslonom 95 cm
-desna strana sećije:
dužina 103 cm
visina do sjedala 46 cm

visina sa naslonom 102 cm
širina 60cm

Opis:

Sećija je umetnuta u drveni okvir. Gornji i donji rub drvenog okvira su ukrašeni vijencem rozeta na koje se nastavlja vijenac slijepih arkada. Svakih tridesetak centimetara na arkadama se javlja po jedna polurozeta. Centralno polje je ukrašeno motivom rozete upisane u prsten slijepih arkada. Iz centralne rozete se pružaju dvije polurozete.


ŠKRABIJA

Inventarni broj: 53

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 83x80x32,5 cm,

Opis:

U izgledu  škrabije se primijećuju dva funkcionalna dijela, donji otvoreni prostor i gornji zatvoreni prostor.

Pravougaona ploča škrabije je uokvirena nizom rozeta na koje se nastavlja vijenac.

Prostor škrabije u kom je obično smještena ladica je na sve četiri strane ukrašen jednakim motivom kao i centralni dio ploča škrabije.epih arkada. Svakih dvadesetak centimetara na arkadama se javlja po jedna polurozeta ( u uglovima je smještena po četvrtina rozete). Centralno polje je ukrašeno motivom rozete upisane u prsten slijepih arkada. Iz centralne rozete se pružaju dvije polurozete. Motiv se ponavlja tri puta.

Otvoreni dio škrabije završava plitkim stilizovanim lukom. Razvučena forma luka je ukrašena motivima rozeta i polurozeta.

Poleđina škrabije – prostor ispod mjesta koje obično zauzima ladica je ispunjena reljefnim motivima krugova.


VRATA

Inventarni broj: 60

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 84x193 cm cm,

Opis:

Vrata posmatrana iz hola

Donja trećina vrata je ukrašena sa četiri horizontalna polja različito urezbarenih rozeta.

Drugu trećinu vrata ukrašena je sa pet vertikalnih polja različito urezbarenih rozeta.

Na ova vertikalna polja je postavljena jedna horizontalna traka sa motivom reljefnih rozeta. Na nju je postavljen trouglasti element ispunjen motivom slijepih arkada.

Iz vrha trougla počinje centralna kružnica oko koje se gradi čitav motiv. Iz kružnice se zrakasto širi dvanaest polja čija je površina  ispunjena reljefnim rozetama – od najmanje ka najvećoj (posmatrano u pravcu kružnica→uglovi vrata). Motiv okružuje polukružna traka ispunjena reljefnim rozetama.

U gornjem lijevom i desnom uglu je u kružnicu upisana rozeta.

Vrh vrata završava trakom ukrašenom nizom rozeta.


STOLICA

Inventarni broj: 62

Tehnika: rezbarenje,  lakiranje

Godina izrade: 1931. godine

Opis:

Ukupna površina stolice je dekorisana urezbarenim motivom romba u koga je upisana rozeta i slijepim arkadama. Centralni dio sjedišta nije ukrašen. Noge stolice su ukrašene povezanim tačkastim usijecima. Na završetku rukonaslona je urezbarena rozeta.

Dimenzije:

-          visina sa naslonom: 93,5 cm

-          visina do sjedala: 46 cm

-          visina do rukonaslona: 70 cm

-          dubina sjedala: 51 cm

-          širina sjedala: 53 cm

-          širina naslona: 43 cm

PEŠKUN
Inventarni broj: 34
Tehnika: rezbarenje, lakiranje
Godina izrade: oko 1954. godine
Dimenzije: 44,5x39.5 cm,

Opis:

Šestougaoni peškun. Ploča je ukrašena motivom centralne rozete iz koje se razvija kružnica polurozeta. Ovaj motiv je smješten u kružnicu izgrađenu od niza slijepih arkadica. Iste arkade prate stranice peškuna.

Peškun je postavljen na šest nogu. Prostor između njih je ukrašen rezbarenim poljima – polurozete i geometrijske forme. Polja se spuštaju gotovo do polovine visine peškuna odakle počinju lukovi.

Izrađen je od orahovog drveta.

 
PEŠKUN

Inventarni broj: 39
Tehnika: rezbarenje, lakiranje
Godina izrade: oko 1954. godine
Dimenzije: 44,5x39.5 cm,

Opis:

Šestougaoni peškun. Ploča je ukrašena reljefnim motivom centralne rozete. Oko rozete se prostire šesterokraka zvijezda.

Peškun je postavljen na šest nogu. Prostor između njih je ukrašen po vertikali sa dva trougla čiji se vrhovi dodiruju. U praznom prostoru lijevo i desno od trouglova je smještena polurozeta. Polja se spuštaju gotovo do polovine visine peškuna odakle počinju lukovi.


STOL

Inventarni broj: 41
Tehnika: rezbarenje, lakiranje
Godina izrade: oko 1956. godine
Dimenzije: 65,5x59 cm,

Opis:

Stol je postavljen na šest nogu. Sličan je peškunu, s tom razlikom da je većih dimenzija.

Ploča stola je ukrašena reljefnim motivom cvijeta iz kog se prema rubovima ploče stola šire motivi grančica zavšenih listovima. Na stabljici su mali žirevi. Između svakog lista su reljefni cvjetovi.

Noge stola su tokarene i gore, ispod ploče stola završavaju stilizovanim lukom – sličnim kao kod peškuna, ali mnogo plićim. Lijevo i desno od luka, prostor je ukrašen urezbarenim četvrtinama rozeta.

Pri dnu stola, noge su povezane novom pločom oko koje se spušta ukrasna lajsna. Ova ploča je bez ukrasa.


STOL

Inventarni broj: 42

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 81x59 cm,

Opis:

Stol je postavljen na šest nogu. Sličan je peškunu, s tom razlikom da je većih dimenzija.

Ploča stola je ukrašena reljefnim motivom cvijeta iz kog se prema rubovima ploče stola širi motiv vinove loze sa lišćem i plodovima i cvjetovima. Rubovi stranica su završeni reljefnim slijepim arkadama.
Noge stola su tokarene i gore, ispod ploče stola završavaju stilizovanim lukom – sličnim kao kod peškuna, ali mnogo plićim. Lijevo i desno od luka, prostor je ukrašen urezbarenim četvrtinama rozeta.
Pri dnu stola, noge su povezane novom pločom oko koje se spušta ukrasna lajsna. Ploča je bez ukrasa.


STOL

Inventarni broj: 46
Tehnika: rezbarenje, lakiranje
Godina izrade: oko 1956. godine
Dimenzije: 105,5x54 cm,

Inventarni broj: 47
Tehnika: rezbarenje, lakiranje
Godina izrade: oko 1956. godine
Dimenzije: 65,5x76 cm,

Opis:

Stol je postavljen na devet nogu. Sličan je peškunu, s tom razlikom da je većih dimenzija.
Devetougaona ploča stola je ukrašena centralnim devetougaonikom u kom je upisana rozeta okružena rezbarenim prstenom. Prsten je završen vijencem slijepih arkada. Iz uglova devetougaonika prema centralnoj rozeti se pruža po jedan reljefni stilizovani čempres. Između njih je postavljena po jedna rozeta. 
Iz uglova devetougaonika se prema rubu ploče stola takođe pruža devet reljefnih stilizovanih čempresa. Polja između njih su ukrašena stilizovanim reljefnim motivom drveta života. Rubna zona ploče stola je ukrašena urezbarenim geometrijskim i floralnim motivima. Ploča stola je oivičena ukrasnom lajsnom. Visna lajsne je 4,5cm.
Noge stola imaju formu nogu peškuna. Puna polja – iznad stilizovanog luka, su ukrašena reljefnim motivom stilizovanog drveta života.

Opis:

Stol je postavljen na tri noge. Ploča stola je okrugla. U njenom centru je urezbarena rozeta koju okružuje prsten. Rub ploče je ukrašen nizom slijepih arkada i vijencem polurozeta.

Noge stola su blago povijene prema unutrašnjosti pridržavajući drugu ploču. Njen promjer iznosi 39 cm. Ukrašena je kao i gornja, s tom razlikom da nema centralnog motiv

UGAONI VISEĆI ORMARIĆ

Inventarni broj: 1

Tehnika: rezbarenje, lakiranje. Godina izrade: oko 1956. godine[1]

Dimenzije: 100x84x75 cm,


[1] Ovo datovanje, kao i sva ostala su izvedena na osnovu podatka dobijenih od strane Sejfudina Vile.

Opis:

Dvokrilni ugaoni viseći ormarić je izrađen od orahovog drveta.

U gornjem dijelu završava valovitom krunom. Centralni prostor krune je ukrašen rozetom. Sa obje njene strane urezbarena je po jedna polurozeta. Donji rub krune je ukrašen lančanim motivom rombova. Lanac čini šest rombova sa obje strane centralne rozete.

Ormar zatvaraju dvokrilna vrata, jednako ukrašena. Dimenzije jednog krila su: 39x59 cm. Vanjski rub vrata je ukrašen dvorednim cik-cak linijama. Donje i gornje unutrašnje, udubljeno pravougaono polje vrata zatvara niz slijepih arkadica. Centralna površina je ukrašena rezbarenim segmentom kruga sa centralno upisanom rozetom, smještenom u kružni floralni oblik načinjen od sedam polurozeta. U uglovima pravougaonog udubljenog polja vrata, urezbarene su četvrtine rozeta.

U dnu vrata su metalne alkice za otvaranje. Vrata imaju vanjske, vidljive šarke.


SEĆIJA NA L


Inventarni broj: 2

Tehnika: rezbarenje, lakiranje, tapaciranje

Godina izrade: oko 1956. godine
Dimenzije:duži dio sećije:dužina 205 cm
visina do sjedala 44 cm
visina sa naslonom 102 cm
visina krune 15 cm
širina 90cm
ugao sećije:dimenzija: 90x90 cm,visina sa naslonom 95 cm
-kraći dio sećije:dužina 103 cm
visina do sjedala 44 cm
visina sa naslonom 102 cm
visina krune 15 cm
širina 90cm

Opis:

Sećija je presvučena sirijskom svilom zlatne boje. Na naslonu sećije, u meterijelu su utkani floralni motivi.

Gornji rub naslona sećije je završen drvenom lajsnom na koju je pričvršćena kruna. Ugao sećije nije ukrašen krunom. Lajsna je ukrašena urezbarenom tzv. bosanskom šarom – lanac rozeta u kvadratnim poljima.

Kruna – u centralnom dijelu je smještena rozeta. Lijevo i desno od nje se niže lanac od deset polurozeta. Isti motiv se javlja i na kraćoj strani sećije, s tom razlikom da lanac gradi devet polurozeta.

 


ŠKRABIJA

Inventarni broj: 3

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 93x82,5x29 cm,

Inventarni broj: 4

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 93x82,5x29 cm,

Opis:

Škrabija je uzak ormarić namijenjen odlaganju knjiga i papira. Ploča je namijenjena pisanju. Poleđina, zatvoreni dio škrabije je uvijek okrenuta prema sećiji.

U izgledu škrabije se primijećuju dva funkcionalna dijela, donji otvoreni prostor i gornji koga čini ladica.

Pravougaona ploča škrabije je uokvirena nizom urezbarenih slijepih arkada. Potom, prema centralnom dijelu, pravougaoni oblik ploče škrabije prati niz polurozeta. Centralna površina je ispunjena sitnim floralnim i geometrijskim ornamentima. Taj niz je na tri mjesta prekinut trima rozetama.

Poleđina škrabije je ukrašena na mjestu koga zauzima ladica i isti način kao i ploča, izuzev niza polurozeta koji je izostavljen.

Lice ladice je ukrašeno sitnim cik-cak linijama, te floralnim i geometrijskim motivima. U centru je rozeta u koju je umetnuta metalna alkica za otvaranje.

Ispod ladice je lučno završen otvoreni dio škrabije. Gornji uglovi oko luka su ukrašeni četvrtinom rozete.

Prednja strana škrabije – prostor ladice je ukrašen na istom mjestu i istim motivom kao i poleđina škrabije.

Otvoreni dio grade tri lučno završena podioka u čijim gornjim uglovima su smještene po dvije četvrtine rozeta.

Izrađena je od orahovog drveta.


STOL

Inventarni broj: 5

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 137x52x68 cm,

Opis:

Stol na četiri noge.

Noge su ispod ploče stola povezane horizontalnom ukrutom valovitog završetka. Centralni motiv na ukruti čini rozeta od koje se desno i lijevo pruža lanac od 11 polurozeta. Lanac polurozeta prati valovitu vanjsku liniju ukrute. Uži dio ukrute je jednako ukrašen kao i duži. Razlika je u tome što od centralne rozete na obje strane teče valoviti niz od četiri polurozete.

Ploča stola ima zaobljene umetnute ugaone elemente. Vanjsku ivicu čini vijenac izrađen od polurozeta. Centralno polje ploče stola je ukrašeno tehnikom intarzije – umetanja različitih vrsta drveta. Pojedina polja su ukrašena rozetom.

Izrađen je od orahovog drveta.


PEŠKUN

Inventarni broj: 6

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 15,5x14,5x16,5 cm,

Opis:

Šestougaoni peškun. Ploča je ukrašena motivom centralne rozete iz koje se razvija kružnica polurozeta. Ovaj motiv je smješten u kružnicu izgrađenu od niza slijepih arkadica. Iste arkade prate stranice peškuna.

Peškun je postavljen na šest nogu. Prostor između njih je ukrašen rezbarenim poljima – polurozete i geometrijske forme. Polja se spuštaju gotovo do polovine visine peškuna odakle počinju lukovi.

Izrađen je od orahovog drveta.

STOL

Inventarni broj: 8

Tehnika: rezbarenje, lakiranje

Godina izrade: oko 1956. godine

Dimenzije: 122,5x48,5x62,5 cm,

Opis:

Ploča stola je oslonjena na dvanaest nogu koje imaju formu paravana. Lice svake noge je plošno izlomljeno i ukrašeno vertikalnim dvostrukim nizom rozeta. Između nogu stola je drvena ispuna podijeljena horizontalnim nizom rozeta na dva polja. Gornje, puno polje je ukrašeno floralnim motivom koga gradi centralna rozeta i dvije polurozete sa njenih strana. Donje polje je ukrašeno urezbarenim trouglastim motivom.

Ploča stola je bogato ukrašena floralnim i geometrijskim oblicima. Među njima se ističu dva osmougaona polja ukrašena brojnim rozetama. Polja su međusobno spojena pravougaonim centralnim poljima sa natpisom u sredini.

Natpis glasi:

MULIĆEV REKORD

KONJIC OSN.1929.

Lijevo i desno od ovog polja su urezbarene po dvije polurozete. Ovim motivom se zatvara središnje polje ploče stola.

Rubno polje ploče stola je ukrašeno motivima rozeta, polurozeta i četvrtina rozeta. Ti oblici su smješteni u geometrijska polja različitih oblika.

Stol je izrađen od orahovog drveta.

STAKLENI STOL

Inventarni broj: 9

Tehnika: rezbarenje, lakiranje
Godina izrade: oko 1956. godine
Dimenzije: 72 cm,

Opis:

Stakleni prsten koji je ujedno ploča stola, oslonjen je na rezbareni drveni osmougaoni stub. Plohe stuba su ukrašene sa po tri vertikalna niza rozeta. Centralni dio stuba ima formu čašice tulipana i ukrašen je trouglastim poljima. U dnu svakog polja je smještena polurozeta.

Baza stuba je osmougaona. Svaka druga ploha baze je ukrašena sa po dvije urezbarene rozete. U plohama između njih su uglavljene četiri blago povijene noge. One su u gornjem dijelu ukrašene polurozetom.

Stol je izrađen od orahovog drveta.

STOLICA

Inventarni broj: 10

Tehnika: tapaciranje, lakiranje

Godina izrade: XIX vijek

Dimenzije:

-visina sa naslonom: 95 cm

-visina do sjedala: 45 cm

-dubina sjedala: 42 cm

-širina sjedala: 48 cm

-širina naslona: 45 cm

Opis:

Naslon i sjedalo stolice je presvučeno crveno bijelom svilenom tkaninom.

Stolice su po riječima Sejfudina Vile kupljene prije par godina na aukciji u Švicarskoj.

 1. STOLICA

Inventarni broj: 11

Tehnika: tapaciranje, lakiranje

Godina izrade: XIX vijek

Dimenzije:

-  visina sa naslonom: 95 cm

-  visina do sjedala: 45 cm

-  dubina sjedala: 42 cm

-   širina sjedala: 48 cm

-   širina naslona: 45 cm

Opis:

Naslon i sjedalo stolice je presvučeno crveno bijelom svilenom tkaninom.

Stolice su po riječima Sejfudina Vile kupljene prije par godina na aukciji u Švicarskoj.

 1. STOLICA

Inventarni broj: 12

Tehnika: tapaciranje, lakiranje

Godina izrade: XIX vijek

Dimenzije:

-  visina sa naslonom: 95 cm

-  visina do sjedala: 45 cm

-  dubina sjedala: 42 cm

-  širina sjedala: 48 cm

-  širina naslona: 45 cm

Opis:

Naslon i sjedalo stolice je presvučeno crveno bijelom svilenom tkaninom.

Stolice su po riječima Sejfudina Vile kupljene prije par godina na aukciji u Švicarskoj.

 1. STOLICA

Inventarni broj: 13

Tehnika: tapaciranje, lakiranje

Godina izrade: XIX vijek

Dimenzije:

-visina sa naslonom: 95 cm

-  visina do sjedala: 45 cm

-dubina sjedala: 42 cm

-širina sjedala: 48 cm

- širina naslona: 45 cm

Opis:

Naslon i sjedalo stolice je presvučeno crveno bijelom svilenom tkaninom.

Stolice su po riječima Sejfudina Vile kupljene prije par godina na aukciji u Švicarskoj.UGAONA VITRINA ZA KNJIGE


Inventarni broj: 14

Opis:

Donji dio ugaone vitrine za knjige je zapravo ormarić zatvoren dvokrilnim vratima. Iznad njega je ladica.

Ukupna prednja površina ormarića je izdijeljena na četiri vertikalna pravougaona polja, te horizontalno gornje polje u koga je smještena ladica. Prostor je ukrašen reljefnim motivom vinove loze – lozica, lišće i plodovi, te ponekom rozetom.

Gornji, uži dio vitrine je sastavljen iz tri vertikalne cjeline.

Donju vertikalnu cjelinu predstavlja drvena polica, odnosno, ploča kojom se završava donji ormarić vitrine. Sa gornje strane polica je zatvorena plitkim lukom.

Na policu se nastavlja ormarić zatvoren dvokrilnim staklenim vratima. Krila vrata lučno završavaju.

Treće vertikalno polje predstavlja polica zatvorena sa tri luka – slično lukovima na peškunu.

Gornji dio vitrine je ukrašen istim reljefnim motivima kao i donji.

Bočne strane vitrine su takođe ukrašene reljefnim vitičastim motivom loze.

Na vrhu, vitrina završava ukrasnom lajsnom u koju su urezbareni motivi rozeta.

Tehnika:rezbarenje,  lakiranje

Godina izrade: 1931. godine

Dimenzije: -  donji dio vitrine:visina 80 cm,>širina 110 cm,dubina 20 cm-  gornji dio,visina 124 cm,širina 82 cm,dubina 10 cm


UGAONA VITRINA ZA KNJIGE 2

Inventarni broj: 15
Tehnika:rezbarenje,  lakiranje

Godina izrade:
1931. godine

Dimenzije: -         
 donji dio vitrine:visina 52 cm,širina 128 cm, dubina 41,5+6,5+2 cm
-gornji dio: visina 149 cm,širina 89,5 cm, dubina 11 cm

Opis:

Vitrina se sastoji iz dva dijela, donjeg šireg dijela i gornjeg užeg dijela.

Donji dio ima ulogu ormarića koga zatvaraju dvokrilna vrata. Rubovi ormarića su ukrašeni reljefnim motivom vinove loze, a vrata motivom velikog cvijeta oko kog se u ovalnom obliku prostire nekoliko linija. Linije na kraju grade motiv lista i ploda vinove loze. Gornja ploha ormarića je takođe ukrašenja reljefnim motivima vinove loze.

Na ormarić se nastavlja gornji uži dio vitrine. On se u vizuelnom smislu može podijeliti na dva dijela, donji i gornji.

Donji dio čine tri police zatvorene dvokrilnim ustakljenim vratima. Vrata imaju lučne završetke.

Gornji dio užeg dijela vitrine završava policom zatvorenom sa tri luka – slično lukovima kod peškuna.

Ukupna površina prednje strane vitrine i njene bočne strane su ukrašene motivom vinove loze i ponekim motivom cvijeta.


VITRINA ZA KNJIGE 3

Inventarni broj: 16

Tehnika: rezbarenje,  lakiranje

Godina izrade: 
1931. godine

Dimenzije: 163x152,5x46 cm

Opis:

Vitrina se u vizuelnom smislu po vertikali i horizontali može podijeliti na tri dijela, plus kruna kojom vitrina završava.

Donji dio vitrine čini ormarić zatvoren trima jednokrilnim vratima. Unutrašnjost ormarića je izdijeljena policama.

Središnji dio vitrine čine tri ladice, iznad kojih su smještene tri pokretne police – izvlače se prema van i vraćaju u ormarić. Namjena im je da se na njih stavi knjiga prilikom čitanja.

Na ladice se nastavlja gornji dio vitrine. Prostor je zapravo jednak donjem dijelu vitrine, ali su vrata ustakljena, tako da je dojam drugačiji. Vrata lučno završavaju. U unutrašnjosti je ovaj ormarić podijeljen policom na dva dijela.

Vitičasta ukrasna kruna je smještena na stranu leđa ormarića. Centralni motiv na kruni predstavlja rozeta od koje se proteže motiv vinove loze.

Ukupna površina vitrine, sa bočnim stranama je ukrašena reljefnim motivom vinove loze i ponekom rozetom.


VITIRNA


Inventarni broj: 17

Tehnika:rezbarenje,  lakiranje

Godina izrade: 1931. godine

Dimenzije: 80,5x201x38 cm

Opis:

Vitrina se u vizuelnom smislu po vertikali može podijeliti na četiri dijela.

Donji dio čini ormarić zatvoren dvokrilnim vratima.

Na ormarić se naslonjene dvije ladice.

Ladice nose policu koja je sa gornje strane zatvorena plitkim stilizovanim lukom.

Na policu se nadovezuje ormarić zatvoren dvokrilnim ustakljenim vratima. Vrata završavaju stilizovanim lukom.

Ukupna površina vitrine je ukrašena reljefnim motivom vinove loze i ponekom rozetom.


VITRINA

Inventarni broj: 18

Tehnika: rezbarenje,  lakiranje

Godina izrade: 1931. godine

Dimenzije: donji dio:

47x147,5x102 cm

-gornji dio:

31x147,5x102 cm

Opis:

Vitrina se u vizuelnom smislu po vertikali može podijeliti na četiri dijela.

Donji dio čini ormarić zatvoren dvokrilnim vratima.

Na ormarić se naslonjene dvije ladice.

Ladice nose policu koja je sa gornje strane zatvorena plitkim stilizovanim lukom.

Na policu se nadovezuje ormarić zatvoren dvokrilnim ustakljenim vratima. Vrata završavaju stilizovanim lukom.

Ukupna površina vitrine je ukrašena reljefnim motivom vinove loze i ponekom rozetom. Na bočnim stranama vitrine nema ukrasa.

 STOL

Inventarni broj: 19

Tehnika: rezbarenje,  tokarenje, lakiranje

Godina izrade: 1931. godine

Dimenzij


-ukupne dimenzije:
120x79x80 cm

- dimenzije postolja:83,5x7x53,5 cm

-nosači stola: 37x69x24 cm

Opis:

U izgledu stola se uočavaju tri cjeline, baza stola, stubovi i ploča stola.

Na bazu stola su položene dvije pravougaone kutije koje nose tokarene stubove stola koji sa gornje strane završavaju stilizovanim lukom. Na stubove je naslonjena ploča stola.

Ukupna površina stola je ukrašena reljefnim motivima vinove loze sa listovima i plodovima, te ponekom rozetom.


STOLICA

Inventarni broj: 24

Tehnika: rezbarenje,  lakiranje

Godina izrade: 1931. godine

Dimenzije: -         visina sa naslonom: 93,5 cm
-          visina do sjedala: 46 cm
-          visina do rukonaslona: 70 cm
-          dubina sjedala: 51 cm
-          širina sjedala: 53 cm
-          širina naslona: 43 cm

Opis:

Ukupna površina stolice je dekorisana reljefnim motivom vinove loze i rozete na naslonu stolice. Centralni prostor sjedala stolice je bez dekoracije. Valovitom reljefnom linijom je dekorisana ukupna površina nogu stolice. Za razliku od prethodnih četiri stolice, ova stolica ima rukonaslon. On je dekorisan istim motivom kao i noge stolice


ŠKRINJA –
         
SEHARA

Inventarni broj: 25

Tehnika: rezbarenje,  lakiranje

Godina izrade: 1931. godine

Dimenzije: 116x47,5x46 cm

       

Opis:

Prednja i bočne strane škrinje su dekorisane reljefnim u lučni prostor smještenim motivom drveta života. Na bočnim stranama ovaj motiv se javlja samo jednom, dok se na prednjoj strani ponavlja tri puta. Poklopac je dekorisan urezbarenim rozetama. U unutrašnjosti, u gornjem desnom uglu je pričvršćena ladica sa poklopcem.


POLICA ZA CVIJEĆE

Inventarni broj: 27

Tehnika:rezbarenje,  lakiranje

Godina izrade:1931. godine

Opis:

Polica je napravljena stepenasto, u tri nivoa, od kojih je donji najduži. Centralna površina svake police je ukrašena reljefnim motivom rozete upisane u kružnicu. Iz ovog motiva se širi motiv vinove loze. Dekorisane su sve strane police.

Dimenzije:

 1. 64x29x33 cm
 2. 20x56x33 cm
 3. 20x82x33 cm

Posjetite muzej online

Posjetite virtualno naš muzej u Konjicu 

Opis zbirke

Za izradu rezbarenih predmeta korišteno je isključivo drvo iz konjičkog kraja. Najčešće je korišteno drvo nekih voćki kao što je orahovo drvo, kruškovo, trešnjino, jabukovo i dudovo, ali i drvo javora, jesena, brijesta, hrasta i bukve.

Da bi zadovoljilo kvalitet rezbarenog proizvoda, drvo je moralo posjedovati određena mehanička i estetska svojstva. Najvažnije je da je imalo određenu elastičnost, čvrstoću i otpornost prema habanju, dok je od estetskih svojstva bila najvažnija boja, tekstura, sjaj i finoća drveta.

Drvo se obično kupovalo na pilanama. (Mulić, 1985., 15)

Stolarski dio posla se sastojao iz dva dijela. Prethodno bi se željeni predmet «skrojio» – izrezali bi se dijelovi predmeta nešto većih dimenzija od potrebnih, a potom bi se svodili na pravu mjeru nakon čega bi se izrađivale odgovarajuće rupe i čepovi. Predmet bi se sastavio na «suho», provjerila bi se ispravnost dimenzija i tada bi se odredile površine koje će se rezbariti i kojom vrstom šare. Nakon toga bi se predmet ponovo rastavio uz prethodno obilježavanje pojedinih sastava i tad se pristupalo rezbarenju. Nakon rezbarenja predmet se sastavljao i učvršćivao ljepilom – tutkalom.

Predmeti su se površinski obrađivali na dva načina. U prirodnoj boji bi se ostavljali oni proizvodi kod kojih je drvo jednolične boje, dok bi proizvodi sa «šarenim» drvetom bili obojeni.

Metoda rezbarenja kod konjičkog drvorezbarstva je veoma zanimljiva i rijetko se primjenjivala u drugim krajevima. Dok se kod seoskog drvorezbarstva koristio samo nožić da bi se postigao plošno-reljefni motiv, a kod duboreza samo dlijeta sa drškom koja služe istovremeno za nasijecanje i kopanje sa oblikovanjem reljefa kako bi se postigla plastika, konjički drvorezbari koriste dlijeta bez drške za nasijecanje i dlijeta sa drškom za kopanje. Upotrebom obje vrste dlijeta postiže se reljef. (Mulić, 1985., 16)

Postupak rezbarenja sastojao se iz više faza, zavisno od vrste šare i efekta koji se želi postići. Redoslijed je bio sljedeći:

a)Ocrtavanje ili risanje je postupak kod koga se željeni motiv prenosi na drvenu podlogu suhom olovkom pomoću ravnala i šestara. Ne crtaju se svi detalji buduće izrezbarene površine, već osnovne linije. Ovaj postupak se odnosi na bosansku šaru. Kod arapske i duboke šare zbog ornamentike koja nije ravnih linija izrađuju se šabloni koji se koriste za višekratnu upotrebu. Šablon se izrađuje na povoštenom debljem papiru kako bi se mogao što duže koristiti. Prethodno se nacrta odgovarajući motiv i isijeku one površine koje treba kod rezbarenja kopati. Na drvenu podlogu stavlja se šablon i preko njega se prelazi četkom namočenom u tamnu boju. Na taj način željeni motiv se prenese na drvo u formi negativa, a drvena podloga je spremna za šaranje.

b)Šaranje ili natucanje je tehnika zasijecanja drvene podloge pored ocrtanih linija. Izvodi se pomoću metalnih dlijeta udarcem čekića po okomici alatke. Kombinovanjem odgovarajućih alatki išarana površina je spremna za narednu fazu rada – kopanje. Dubina zasijecanja ovisi od vrste šare i kreće se od dva do pet milimetara, a ponekad i dublje. Daska po kojoj se šara mora biti postavljena na ravnu podlogu jer bi uslijed siline udaraca mogla pući.

c)Kopanje je dubljenje drvene podloge do dubine zasijecanja prilikom šaranja.

d)Cifranje ili ukrašavanje se primjenjuje kod bosanske šare i duboke šare kada se žele na izrezbarenom predmetu, na ružu, listu ili podlistu istaknuti pojedini detalji.

e)Copanje se primjenjuje kod izrade reljefnih ornamenata prilikom upotrebe arapske i duboke šare, a rijeđe kod bosanske. (Mulić, 1985., 8-14)

Konjički drvorezbari su na osnovu ovakovog rada prilikom ukrašavanja predmeta najčešće koristili sljedeće vrste šara, odnosno ornamenate:

 • «Bosanska šara[1]» je nastala spajanjem pojedinih elemenata seoske drvorezbarije i rezbarenih motiva orijentalne kuće (sa musandere, sobnih vrata, šiša i dolafa). Karakteristiku bosanske šare sačinjava mreža romboida, kvadrata ili šestougaonika, odnosno talisuma[2] kako je konjički majstori nazivaju. (Mulić, 1985., 6)
 • Arapska šara je preuzeta sa objekata islamske arhitekture. Bogati ukrasi arabeski komponovani su od isprepletenih geometrijskih i stiliziranih biljnih crteža. Teža je za obradu od bosanske šare. (Mulić, 1985., 7)
 • Duboka šara je najteža za obradu i ovdje individualnost obrađivača dolazi do izražaja. Motivi duboke šare su uglavnom biljnog porijekla, najčešće vinova loza sa plodovima, hrastov list sa žirom i ostale voćke zavisno od namjene rezbarenog predmeta. (Mulić, 1985., 7-8)

Kod sve tri vrste šare pojavljuje se rešma kao dodatni ukras za porubljivanje rezbarene ploče, okvira i završnih dijelova na različitim proizvodima. To je najjednostavnija tehnika izrade i izvodi se u nizu. Izvodi se kao jednoredna, dvoredna i višeredna rešma. Najčešće se primjenjuje kod bosanske šare, dok se kod duboke šare koristi za porubljivanje ornamenata ili samo na okviru. Kod arapske šare se rijetko primjenjuje i to najčešće na okvirima i završnim dijelovima rezbarenog predmeta. (Mulić, 1985., 7-8)

 

[1] Uobičajen termin kod konjičkih drvorezbara. Odnosi se na ornament sastavljen iz mreže romboida, kvadrata ili šestougaonika.

[2] Turski mađijska tajna

STAY CONNECTED

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com